Om os

Gårdlauget Hyltebro af 14. juni 2012 er placeret på Ydre Nørrebro og varetager 19 ejendommes fællesareal